Методическая
копилка
Полезные материалы
для педагогов
Разные ресурсы платформы в работе с детьми
А. Э. Штреккер
И. А. Катунцева, А. В. Назарова
Е. В. Короленко
И. А. Горшинина, Т. Л. Хаустова
С. М. Литвяк, С. В. Малахова
И. В. Тимофеева
С. Г. Бабич
И. С. Асташева, И. А. Горшинина
Ж. В. Токарева
З. Ф. Кононченко, В. В. Бердичевская
В. В. Ларина, Э. Ю. Савилина
И. С. Асташева, И. А. Горшинина
О. А. Боровкова
Л. С. Тяптина
В. В. Ларина,
Э. Ю. Савилина
Е. И. Шаврина, В. А. Сафонова
В. В. Стаховская
В. А. Сафонова
М. И. Соколова
С. В. Муравьева
И. В. Коленчук, Ю. В. Ачкасова
А. Я. Семененкова
С. А. Колчина
Е. Е. Шибанова, Е. В. Вахрамова
ИКТ в коррекционной работе
З. Ф. Кононченко, В. В. Бердичевская
С. Г. Бабич
И. А. Горшинина, Н. С. Машкина, Т. Л. Хаустова
О. В. Кушнаренко, Г. О. Авилова
О. А. Паламарчук, О. Н. Кузнецова
Г. А. Анкилова
Сотрудничество при использовании ИКТ
Е. А. Копнева, Е. А. Маринина
Г. В. Голубец, И. И. Павлова
И. В. Тимофеева, М. С. Ратушнюк
Ю. Я. Дерр, Л. В. Гуня
А. В. Щёкина, Н. Ф. Шаура
Л. А. Ляшенко, Н. А. Титанова
Знай больше с Робобориком!
И. А. Благова
В. Р. Плетнёва
О. А. Гришина
О. М. Кузнецова
Г. В. Гайнизарова
В. Д. Глазкова
Н. В. Мутчаева
О. А. Павлюк, Н. В. Конева
О. В. Соснина
О. В. Епифанова
Е. Н. Антоненко
А. С. Семиразова
И. И. Кабалина
В. С. Мухаметшина
О. А. Боровкова
И. В. Черных
С. А. Соловцова
Л. С. Сорокина, О. В. Добрынина
Стань школьником с Робобориком!
И. А. Булдакова
О. В. Добрынина,
С. П. Земляникина
Л. П. Смирнова
О. В. Добрынина, С. П. Земляникина
Л. В. Манина
М. И. Никифорова
О. В. Варачева
Е. С. Карпова
Е. В. Ародзеро
О. В. Предеина, С. В. Сафина
Л. В. Змеева
Ю. Н. Мильченко
И. А. Благова
Л. Н. Колчеданцева
О. С. Иванова
М. Н. Панюшева
А. С. Шведова, Е. А. Хакимова
Н. В. Мазаник
М. С. Шатова, О. В. Чернова
С. В. Малахова
Е. Г. Кузякина
О. В. Добрынина, Н. В. Смирнова
© ООО «Образовариум», 2024
Поддержка
Сайт адаптирован для Google Сhrome